TOCAR TERRA

Shikamoo Carrer de Sa Font, 5, Llucmajor

Intercanvi de roba i xerrada sobre els l’impacte medi ambiental i social causat per la moda ràpida (fast-fashion). Amb la col·laboració de arabalears.