A Shikamoo entenem el comerç just com una acció de participació ciutadana activa per fer front a les desigualtats i transformar la societat cap a un model més just.
El nostre objectiu és incorporar aquests valors en les actituds i les decisions individuals per aconseguir formes de vida sostenible. La difusió d’aquests valors la feim mitjançant
TRES LÍNIES ESTRATÈGIQUES DE FEINA: