https://shikamoojust.org/wp-content/uploads/2022/02/capcaleraComercJust.png

El Comerç Just és un model econòmic que proposa una relació justa per a totes
les parts implicades en la comercialització.

Això s’aconsegueix prioritzant els valors ètics i mediambientals enfront dels
criteris exclusivament econòmics del comerç tradicional.

Els productes de comerç just garanteixen salaris i condicions de treball dignes,
absència d’explotació infantil, beneficis per a les comunitats locals i respecte
pel medi ambient.

ELS 10 PRINCIPIS DEL COMERÇ JUST
L’Organització Mundial del Comerç estableix 10 principis que han de ser complerts per les organitzacions que treballen en comerç just:
https://shikamoojust.org/wp-content/uploads/2021/10/principi1_2.png
https://shikamoojust.org/wp-content/uploads/2021/10/principi2.png
https://shikamoojust.org/wp-content/uploads/2021/10/principi3.png
https://shikamoojust.org/wp-content/uploads/2021/10/principi4.png
https://shikamoojust.org/wp-content/uploads/2021/10/principi5.png
https://shikamoojust.org/wp-content/uploads/2021/10/principi6.png
https://shikamoojust.org/wp-content/uploads/2021/10/principi7.png
https://shikamoojust.org/wp-content/uploads/2021/10/principi8.png
https://shikamoojust.org/wp-content/uploads/2021/10/principi9.png
https://shikamoojust.org/wp-content/uploads/2021/10/principi10.png
https://shikamoojust.org/wp-content/uploads/2020/12/SEGELLS.png
COM PODEM SABER SI UN PRODUCTE ÉS DE COMERÇ JUST?
Diferents segells garanteixen que el producte que compram compleix amb els principis bàsics del comerç just.
https://shikamoojust.org/wp-content/uploads/2023/11/CONSELLERIA_FAM_AFE_SOC_COL2-640x253.png

AMB EL FINANÇAMENT DE LA CONSELLERIA FAMÍLIES I AFERS SOCIALS