MEMÒRIES D'ACTIVITATS ANUALS

MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2018

MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2019

PENDENT D'ACTUALITZAR

MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2020

MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2021

MEMÒRIA D'ACTIVITATS 2022

http://shikamoojust.org/wp-content/uploads/2020/12/logosFinanc3.png

AMB EL FINANÇAMENT DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE COOPERACIÓ DE LA CONSELLERIA D’AFERS SOCIALS I ESPORTS